Dejting Tinder ar en popular dejtingapp dar bilderna star i mitt

Varje konsument kan lagga upp sex bilder i mening att locka andra Tinderanvandare. Dessa bilder kan traffa som anvandarnas ”dejtingkapital”. Arme galler det att selektera ut bilder som visar upp kvaliteter som att man ar god, snygg, blomstrande eller rolig. Bilderna som noggrant valjs ut reflekterar samt klargjort maktordningar kopplade till kon, kategori och etnicitet.

En Tindertrend ar bilder kungen volontararbete eller vistelse i fattiga lander. Kungen den uppmarksammade bildbloggen Humanitarians of Tinder kan Tinderanvandare ladda upp skarmdumpar som de tagit gallande andra konsument som valt att framfora sig i genom bilder dar de poserar med icke-vita fattiga folk kungen platser utan namn. Kungen bildbloggen finns en aldrig sinande fors av bilder kungen vita eller vasterlanningar gallande pahalsning i fattiga lander. Bilder dar vita folk undervisar, sjunger pro eller haller i svarta manniskobarn. Bilder dar vita folk ar i city bland manniskor som arbetar, tigger eller ar uppkladda i ”exotiska klader”. Bilder dar vita manniskor moter nakna eller undernarda vuxna eller barnunge, som ibland blir klappade eller matade.

De icke-vita barnen och vuxna fungerar som statister i Tinderanvandarnas bilder. De tillskrivs ingen individualitet och ar utbytbara. Har tjanar de ett tydlig mening – att personen med Tinderkontot amna forete som god och med det forstora sin attraktivitet kungen en dejtingmarknad dar det definitiva valet mellan ”like” och ”nope” avgors pa nagra sekunder.

Genusvetaren Corinne Lysandra Mason kopplar dessa bilder till en ideologi ifall global valgorenhet. Nagra foredome ar Madonna, Bono och Angelina Jolie, kandisar som genom bilder visar upp sitt valgorenhetsarbete forut att alstra ekonomiska inkomster till valgorenhetsorganisationerna. Mason och andra recensent menar att dessa grafiska bilder med kandisarnas vita och barnens icke-vita rasifierade kroppar bums liknar ett slags ”utvecklingspornografi”. Konsumenterna forvantas kanna identifikation med de vita personerna kungen bilderna och medlidande for de icke-vita manniskorna. Kungen Tinder ar logiken snarlika. Har anvands bilderna i syftet att rusta de erotiska mojligheterna och identifikationen med va Mason kallar ”goda vita manniskor” som ar attraktiva infor andra ”goda vita manniskor”. De gor lidandet till ”sin erfarenhet” och anvander grafiska bilder med andras ont for att smaksatta sin personlig attraktivitet som humanitara vittnen.

Pa Tinder, vars intention ar att manniskor som ej annu kanner varandra – framlingar – amna sammankopplas, skapas pa det arme sattet ytterligare kategorier av framlingar. Genom volontararbetarnas och turisternas bilder gors vithet till nagot familjar samtidigt som de icke-vita manniskorna cirka den vita Tinderanvandaren gors till framlingar. Till exempel har den vita volontaren som omfamnar det fattiga icke-vita barnet fundamentalt annorlunda livsmojligheter och ekonomi. Den forvantade likheten i sammanhanget ar mellan den vita volontaren kungen bilden och den andra personen gallande Tinder som ska ta beslutet ifall personen ar ”hot or not”. Bilden humaniserar den vita volontaren, med bistand fran barnet.

Bilderna placerar dem sjalva i karna pa formanligaste forstandig medan de bevittnar andras pina

Den fysiska narheten och skillnadsskapandet blir till en ”framlingsfetischism”. Mason menar att bilderna exotiserar erfarenheten att ”vara med” den Andra. Den vita figuren i karna fran bilden utovar ett slags konsumtion fran andra. I sammanhanget ar det ej den andras livssituation som ar i fokus, utan Tinderanvandarens erotiska potential. Pro icke-vita Tinderanvandare innebar dessa bilder en varaktig exponering forut representationer av svarta kroppar som ett objekt, som bakgrund eller som objekt pro vitas osjalviskhet. Upprepande bilder dar svarta visas upp som underordnade, olik och i behov av bistand utfor nagot med oss all. Den forvantade identifikationen med vita personer gallande bilderna innebar en parallell avhumanisering fran svarta. I ett dejtingsammanhang innebar det aven att svarta kroppar avsexualiseras. Nordamerikanska studier visar att svarta man och kvinnor far minst optimism svar i digital dejting, vilket dessa bilder riskerar att upprusta.

Med feministen och aktivisten bell hooks ord kan dessa bilder omgaende kallas ”imperialistisk nostalgi”: de visar ett lusta att aterskapa en kolonial fara med den andra, en kissbrides.com han har en bra poГ¤ng saga dar den som besoker och berattar har makten. Det rasifierade barnet som volontararbetaren haller om forvantas handla den senare mer gripande. Men situationen ar ej enbart ”god” utan aven hotfull. Bilderna visar konsekvenser fran globala konflikter, kombinerat med kraftfull negativa stereotypa forestallningar ifall de Andra. Genom att vara iforda sandfargade skjortor, shorts och kamerautrustning eller lattkladda outfits som exponerar solbranda eller valtranade vita kroppar forstarks det imperialistiska intrycket fran bilderna.

De kroppsliga positioneringarna i dessa bilder praglas bade fran omgivning och fran rasifierade skillnader

Att lagga upp bilder pa avkomma i sociala medier ar samt en etisk fraga. Vissa lagger upp bilder gallande sina avkomma medan andra ej utfor det, for att barnen sjalva i framtiden amna lite faststalla hur och varenda de vill bli sedda fran andra. Volontarernas nytta fran bilder med baby gallande Tinder sker med storsta sannolikhet utan samtycke. Att dessa barnunge anvands som objekt kungen bilderna bygger kungen antagandet att de inte har nagon framtid – det finns ingen som i framtiden kommer att klandra dem for att ha utnyttjat dem kungen bild. Dessa bildval mojliggors av och aterskapar globala rasistiska maktordningar. Bloggen Humanitarians of Tinder synliggor onekligen detta rasistiska gorande, men samtidigt sprider bloggen synonym problematiska bilder till en an bredare allman.

Flertal Tinderanvandare laddar upp bilder dar de ”ar med” icke-vita och fattiga manniskor i jakten pa sex eller karlek. Huvudrollen tilldelas den vita valgoraren, de som anvands pa bilderna blir ofrivilliga statister. Den som vill undga aka pa koloniala smekmanader vet atminstone vilka den amna swajpa forbi.